Bireysel Sulama Sistemleri İçin Hibe Dönemi Uzatıldı

Bireysel Sulama Sistemleri İçin Hibe Başvuruları 31 Mart 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı
 
2019 yılı için yapılacak müracaatlara ilişkin süre 31/3/2019 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.
 
Başvuru dosyaları bizzat dosya sahibi veya vekâletname verdiği birinci derece akrabası tarafından Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.
 

Daha fazla bilgi almak için;
  
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Web Sitesi İçin Tıklayınız
Başvuruda İstenilen Belgeler İçin Tıklayınız
Uygulama Rehberi İçin Tıklayınız
 
Opal Pivot Sulama Sistemleri
Telefon: 0332 345 06 49
E-Mail: info@opalpivot.com
Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan 4. Özel Organize Sanayi Bölgesi Aslım Caddesi No:45 42050 Karatay / Konya / TÜRKİYE
www.opalpivot.com
  
6 Mart 2019 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 30706
TEBLİĞ
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL
SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/48)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/19)
MADDE 1 – 7/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/48)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
2019 yılı uygulamaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 14 üncü maddenin yedinci fıkrası hükümlerince 2019 yılı için yapılacak müracaatlara ilişkin süre 31/3/2019 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
7/12/2017
30263